UutisetVapaaehtoistyö ja elinikäinen oppiminenRIVER ProjektiLadattavaaYhteystiedot
  [Translate to Suomi:] Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Mitteilung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

  Uutiset

  Oppimisen tunnustamisen vapaaehtoistyössä

  Osallistu RIVER EU-hankkeen loppukonferenssiin!

  MILLOIN? 12 marraskuu 2013, 09.30-16.00

  MISSÄ? Dachsaal Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

  Konferenssin ohjelma löytyy täältä.

   

  Tallenna päivämäärä!

  RIVER-projektin loppukonferenssi pidetään 12. marraskuuta 2013 Wienissä, Itävallassa.

    

  4. projektikokous Budapestissa, Unkarissa, kesäkuu 2013

  Neljäs kokous pidettiin Budapestissa 10.-12. kesäkuuta ja pääaiheet olivat pilotoinnin tulokset, RIVER-menetelmän viimeistelytyö, sekä RIVER-asiakirjoiden valmistelu.

  Tällä kertaa odottamattoman painopiste oli myös Tonava, joka saavutti ennätyskorkeus!

   

   

   

  Kokemuksia pilotoinnista

  RIVER-menetelmä on testattu viidessä eri maissa (Itävalta, Suomi, Saksa, Unkari ja Italia) 13:n kokeiluhankkeiden kautta, joissa oli mukana 27 sukupolvien välisessä ympäristössä työtä tekevää vapaaehtoista. Kokeiluhankkeilla oli erilaisia ​​ominaisuuksia.

  Itävallassa kumppaniorganisaatiolle pilotoi RIVER-menetelmää 4:n eri hankeen kautta: 6-15 vuotiaisten koulukerho, jossa vanhempia vapaaehtoisia työskentelevät mentoreina;  kunnan omistamassa vuokrataloyhtiössä, jossa asukkaat työskentelevät terveyden edistämiseksi ja heistä tulee "terveyden puolestapuhuja”; kansainvälisessä koulussa, jossa 15-19-vuotiaita oppilaita oppivat yrittäjyydestä eläkkeellä olevien vapaaehtoisten konsulttien avulla; partiolaisorganisaatiossa, jossa vanhempia vapaaehtoisia antavat tukea johdolle eri tehtävissä, kuten taloushoidossa ja tapahtumien järjestämisessä.

  Suomessa RIVER-menetelmä kokeiltiin kahdessa aivan erilaisessa hankkeessa. Ensimmäisen hankkeen tavoitteena oli luoda maahanmuuttajille verkosto, jossa kokeneita yrittäjiä ja henkilöt, jotka haluavat aloittaa oman yrityksen voisivat tavata; mukana oli kaksi vastuuhenkilöä, joiden rooli oli perustaa verkoston: keski-ikäinen yrittäjä, joka tuntee liikemaailmaan hyvin ja nuori yrittäjä, joka hallitsee nykyaikaiset sosiaalisen verkostoitumisen tekniikat. Toisessa hankkeessa toteutettiin kahden päivän tärkeässä kulttuurifestivaalissa Helsingissä, jossa vapaaehtoiset osallistuivat esittelyosaston valmisteluun ja pyörittämiseen.

  Saksassa RIVER-menetelmää kokeiltiin 4:n hankkeen kautta: yksi urheiluseura, jossa 70-vuotias vapaaehtoinen presidentti joutui jättämään hänen asemansa nuoremmalle miehelle, myös vapaaehtoinen; kollektiivitalo, jossa kaikenikäisiä ihmisiä voivat asua ja työskennellä yhdessä muutaman viikon tai pitkällä aikavälillä; alueellisessa vapaaehtoispalokunnassa, jotka Saksassa ovat täysin vapaaehtoisten hallinnoimia; vanhustenkodissa Göttingenissä jossa, lukuun ottamatta virallista ohjelmaa, toimintaa järjestetään vapaaehtoisten avulla.

  Unkarissa kumppaniorganisaatio pilotoi RIVER-menetelmän Saksan ja Unkarin vaihtohankkeessa, jossa oli mukana vanhempia vapaaehtoisia. Yleisenä tavoitteena oli kehittää seniorien avaintaitoja (sosiaaliset- ja kansalaistaidot sekä viestintä vierailla kielillä) ja edistää myönteistä kuvaa tästä ikäryhmästä, korostaen heidän arvot ja kokemuksia.

  Italiassa RIVER-menetelmän kokeilu tapahtui kahden hankkeen kautta: koulutus ja työharjoittelu jotka keskittyivät tiettyihin taitoihin ja kokemuksiin, jotka vapaaehtoiset tarvitsevat, joten heistä olisi hyötyä heidän yhdistyksille; yli 5-kympisille tarkoitettu kansainvälinen vaihto-ohjelma, joka oli heille tilaisuus kehittää erityisiä pehmeitä taitoja ja sitten jakaa heidän kokemuksia nuorten kouluttajien kanssa.

  3. hanketapaaminen ja pilotointityöpaja, Rooma, marraskuu 2012

  RIVER yhteistyökumppanit tapasivat 7.-9.11. Roomassa. Isäntänä toimivat CSVnet ja Lunaria. Kokouksen yhteydessä järjestettiin pilotointityöpaja, tärkeä osa projektin loppuvaiheiden valmistelutyötä. Hankkeen yhteistyökumppanit ja muut vapaaehtoistyönohjaajat koulutettiin RIVER menetelmän käyttöön ja he saivat  tukea heidän pilottihankkeiden suunnitteluun.

   

   

   

  Hankekokous ja LEVEL5-työpaja, Göttingen, Saksa

  Toisen projektipalaverin tavoite oli saada kaikki hankeosapuolet ymmärtämään LEVEL5-menetelmän käyttöä ja soveltamista.

  Kolmipäiväisen kokouksen alkupäivä meni strategisiin kysymyksiin ja projektityön seuraavien vaiheiden suunnittelemiseen, kun taas seuraavan kahden vuorokauden ajan keskityttiin LEVEL5-koulutukseen. Tämä REVEAL-verkoston järjestämässä työpajassa oli mukana paitsi RIVER-projektin yhteistyökumppanit myös yhteistyökumppaneita ja osallistujia muista EU-hankkeista ja verkostoista.

  Tämä monipuolinen osallistujakanta, jotka tulivat eri ammattialoilta ja joilla oli eri kokemuksia LEVEL5-menetelmästä, loi hyvän perustan tavoitteelliseen työpajaan sekä näkökulmien innostavaan vaihtoon.

   

  Starttipalaveri – 16-17.2., Wien

  Ensimmäisessä projektipalaverissa yhteistyökumppanit tutustuivat toisiinsa ja aloittivat projektin suunnitteluprosessin.

  Keskusteltiin projektin tavoitteista ja kehiteltiin projektisuunnitelma. Projekti alkoi olemassaolevan tiedon läpikäynnillä; tutustuttiin sekä tutkimuksiin seniori-ikäisten vapaaehtoistoiminnasta että aikaisempiin kokemuksiin LEVEL5-työstä muissa EU-projekteissa.