UutisetVapaaehtoistyö ja elinikäinen oppiminenRIVER ProjektiLadattavaaYhteystiedot
[Translate to Suomi:] Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Mitteilung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Tausta

Ikääntyvän väestön aktivoituminen vapaaehtoistyössä tuottaa mittaamatonta hyötyä yhteiskunnalle. Kun otetaan huomioon ikärakenteen mukanaan tuoma ikäihmisten määrän kasvu Euroopassa, muodostuu aktivoitumismahdollisuuksien luominen vanhenevalle väestölle entistä oleellisemmaksi.

Ikääntyvän väestön vapaaehtoistyö lähentää sukupolvia ja hyödyttää niin vapaaehtoisia kuin mukana olevia organisaatioita. Vapaaehtoisuus tarjoaa uusia oppimismahdollisuuksia parantaen yksilön hyvinvointia ja henkilökohtaisen elämän tasapainoa. Ikääntyvän väestön vapaaehtoistyö osana informaalia oppimisprosessia tarjoaa organisaatioille vapaaehtoisia, joilla on laaja tietämys ja elämänkokemus.

Ikääntyvän väestön vapaaehtoisuudella on merkittävä osa yhteiskunnassamme ja se vaatii esille tuomista ja asian tunnistamista! Tästä huolimatta meiltä puuttuvat luotettavat ja vakuuttavat menetelmät ikääntyvän väestön vapaaehtoistyön merkityksen arvioimiseksi.

Tuottamalla räätälöidyn kyvykkyyksien arvioinitijärjestelmän RIVER-projekti tähtää saattamaan julki oppimiskokemukset ikääntyvän väestönvapaaehtoistyöstä ja lisäämään näin vapaaehtoisten motivaatiota ja onnistumisentunnetta.