UutisetVapaaehtoistyö ja elinikäinen oppiminenRIVER ProjektiLadattavaaYhteystiedot
[Translate to Suomi:] Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Mitteilung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Senioreiden vapaaehtoistyö

Suurin osa Euroopan senioriväestöstä nauttii aikaisempaa paljon paremmasta yleisestä elintasosta. Tästä huolimatta sosiaalinen syrjäytyminen uhkaa edelleen ikääntyviä kansalaisia. Euroopan unionin perusoikeuskirja tunnustaa nämä haasteet, todeten seuraavaa: ”Unioni tunnustaa ikääntyneiden henkilöiden oikeuden ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä oikeuden osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään, ja kunnioittaa näitä oikeuksia.” (artikla 25). On tarpeellista kehittää suunnitelmia, jotka edesauttavat senioreiden osallistumista sosiaaliseen kanssakäymiseen eläkkeellejäännin jälkeen.

Vapaaehtoistyö on senioreiden keskuudessa yksi arvostetuimmista ja suosituimmista aktiviteeteistä ja tavoista pysyä kontaktissa ympäröiviin yhteisöihin. Mitä monimuotoisempien kansalaisryhmien tukiranka on aina muodostunut seniorikansalaisista; kannatusyhdistykset, vapaaehtoisjärjestöt, hyväntekeväisyystapahtumien järjestäjät jne. tietävät tämän. Vanhemmalla ikäpolvella on vahva halu pysyä aktiivisena, mutta tätä tahtoa ei usein joko tunnisteta, tai sitä ei osata käyttää hedelmällisellä tavalla hyväksi.

Myöhemmällä iällä ihmisen on tärkeää työskennellä henkisten kapasiteettiensa ylläpitämiseksi. Virikkeellinen toiminta on tällöin välttämätöntä. Olisikin erityisen tarpeellista laajentaa tällaisten virikkeellisten toimintojen määrää. Senioreiden voimavarojen valjastaminen vapaaehtoistyöhön saattaisi osoittautua toimivaksi työkaluksi aktiivisen ikääntymisen strategioita suunniteltaessa.

Vapaaehtoisten tulee saada asianmukainen koulutus sekä työnjohdollinen tuki tehtäväänsä. Vapaaehtoistyö osallistaa tekijänsä henkilökohtaiseen, sosiaaliseen sekä monikulttuuriseen oppimisprosessiin.